Zasady przyznawania i wydawania akredytacji prasowych:

1. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie.

2. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

3. O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze [w tym fotoreporterzy] prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.

4. Jedna redakcja może otrzymać nie więcej niż 3 imienne akredytacje prasowe. Nie dotyczy to ekip telewizyjnych [otrzymują one akredytację dla dziennikarza prowadzącego oraz czasowe upoważnienia do wejścia na teren wydarzenia dla ekipy.]. Media patronackie mogą otrzymać dodatkowe akredytacje w oparciu o dodatkowe zgłoszenie.

5. Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych przesłanych za pomocą formularza kontaktowego (znajdującego się na dole strony) lub na adres: media@goksirprzeclaw.pl

6. W zgłoszeniu konieczne jest podanie:

  • Imienia i nazwiska
  • Nazwy redakcji lub portalu, linku do strony internetowej bloga lub innych aktywności, gdzie pojawi się relacja z wydarzenia
  • Adresu i adresu email
  • Telefonu
  • Funkcji
  • Dokumentem wymaganym przy przyznawaniu akredytacji jest dowolne w formie potwierdzenie współpracy z reprezentowaną przez nich redakcją. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Akredytacji lub jej odwołania.

8. Ze względu na warunki techniczne i charakterystykę imprezy o przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Potwierdzenie akredytacji zostanie wysłane do 5 dni od otrzymania zgłoszenia, po uprzedniej weryfikacji.

10. Akredytacja upoważnia do:

  • Bezpłatnego wstępu na Przecław Festiwal 2022,
  • W przypadku fotoreporterów i operatorów kamer do wejścia do fosy przed sceną, jednak trzeba to wcześniej ustalić z organizatorem.

11. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu uprawnień akredytowanych.

12. Akredytację można odebrać osobiście w dniu imprezy w Biurze Organizatora

13. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym.

14. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:

 • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 • oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich

Akredytacja prasowa - formularz zgłoszeniowy

6 + 3 =

Zasady przyznawania i wydawania akredytacji prasowych:

1. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie.

2. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

3. O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze [w tym fotoreporterzy] prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, a także blogerzy i twórcy mediów społecznościowych, publikujący na tematy związane z danym wydarzeniem.

4. Jedna redakcja może otrzymać nie więcej niż 3 imienne akredytacje prasowe. Nie dotyczy to ekip telewizyjnych [otrzymują one akredytację dla dziennikarza prowadzącego oraz czasowe upoważnienia do wejścia na teren wydarzenia dla ekipy.]. Media patronackie mogą otrzymać dodatkowe akredytacje w oparciu o dodatkowe zgłoszenie.

5. Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych przesłanych za pomocą formularza kontaktowego (znajdującego się na dole strony) lub na adres: media@goksirprzeclaw.pl

6. W zgłoszeniu konieczne jest podanie:

  • Imienia i nazwiska
  • Nazwy redakcji lub portalu, linku do strony internetowej bloga lub innych aktywności, gdzie pojawi się relacja z wydarzenia
  • Adresu i adresu email
  • Telefonu
  • Funkcji
  • Dokumentem wymaganym przy przyznawaniu akredytacji jest dowolne w formie potwierdzenie współpracy z reprezentowaną przez nich redakcją. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Akredytacji lub jej odwołania.

8. Ze względu na warunki techniczne i charakterystykę imprezy o przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Potwierdzenie akredytacji zostanie wysłane do 5 dni od otrzymania zgłoszenia, po uprzedniej weryfikacji.

10. Akredytacja upoważnia do:

  • Bezpłatnego wstępu na Przecław Festiwal 2022,
  • W przypadku fotoreporterów i operatorów kamer do wejścia do fosy przed sceną, jednak trzeba to wcześniej ustalić z organizatorem.

11. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu uprawnień akredytowanych.

12. Akredytację można odebrać osobiście w dniu imprezy w Biurze Organizatora

13. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym.

14. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:

 • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 • oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich

Akredytacja prasowa - formularz zgłoszeniowy

14 + 9 =